PSYKOTERAPEUT

Grete Petersen psykoterapeut

GRETE PETERSEN

EMOTIONS - FOKUSERET TERAPI

sense

Tilknytningens betydning

Det nyfødte barn har en medfødt, instinktiv evne til at knytte an til mor og far for at få behovet for tryghed og mad tilgodeset. Mødes barnet på en tilstrækkelig god måde, får barnet et sikkert tilknytningsmønster.

Tilknytningen

Tilknytningen mellem forældre og barn er den stimulation, som modner et barns hjerne følelsesmæssigt. En mangelfuld tilknytning og samhørighed bliver således en trussel for barnets personlighedsudvikling og følelsesmæssige liv. Man kan sige at et mønster dannes for, hvordan barnet – og siden hen den voksne - møder verden, med dens glæder og sorger.

I dit voksne liv er det mønster måske ikke længere hensigtsmæssigt i forhold til at få dine behov og længsler opfyldt.

At føle sig ”mødt” og ”rummet”

Den neuroaffektive udviklingspsykologi beskriver, hvordan personlighedsudvikling foregår igennem at føle sig ”mødt” og ”rummet”.  Du skal ikke lave om på dig selv, men lærer dig selv bedre at kende. Det drejer sig om at udvikle åbenhed over for andre muligheder at føle og tænke på, at komme hjem til dig selv.

I din terapi hos mig vil det handle om, at hjælpe dit nervesystem med at erfare at du kan ”gå nye veje” i kontakten med en anden. Vi vil have fokus på, hvad du tænker, føler og sanser i kroppen.

Tilknytning, følelser og nervesystem udvikles sammen.. Susan Hart, psykolog

Stress og traumer

Har du en fødselsreaktion?

Kontakt