PSYKOTERAPEUT

Grete Petersen psykoterapeut

GRETE PETERSEN

EMOTIONS - FOKUSERET TERAPI

eft

Hvad er Emotions-Fokuseret Terapi?

Emotions-Fokuseret Terapi – EFT er en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang, der har sine rødder i den klientcentrerede terapi, gestaltterapien og den nyere emotionsteori, udviklingspsykologi og kognitiv forskning. EFT er en evidensbaseret og teoretisk velunderbygget psykoterapeutisk metode.

Følelserne viser vej

I emotionsfokuseret terapi anses vores følelser/emotioner for at være vores ”indre kompas” – et slags indre navigationssystem. Det er vores følelser, der fortæller os om noget f.eks. er vigtigt, godt, svært eller farligt. Hvis vi mennesker – i samspillet med vores omgivelser - har lært at tilbageholde vores følelser, ikke at mærke dem, eller har måttet finde indviklede måder at omgås dem på, så kan vi få svært ved at" finde vej" i livet.  

I din terapi vil jeg støtte dig i at du fokuserer, bliver opmærksom på og udtrykker dine følelser. Du vil arbejde med at regulere og acceptere dine følelser og du vil reflektere over dem for at danne mening og eventuelt forandre dem. Kort sagt: du vil sanse, føle og reflektere.

Eksistentiel terapi

Jeg er uddannet fra EFT-Instituttet i København, hvor de eksistentielle dimensioner integreres i undervisningen. Vi er som enkelt individer også en del af en større sammenhæng, hvor vi er underlagt nogle fælles-menneskelige betingelser: de eksistentielle grundvilkår. Det betyder at hvert enkelt menneske har et selvstændigt ansvar for sit liv, og at hvert enkelt menneske indeholder ressourcer og potentialer til at løse sine problemer. I din terapi vil vi således arbejde med at finde og integrere dine ressourcer.

You cannot leave a place until you have arrived.. Leslie Greenberg, psykolog

Stress og traumer

Har du en fødselsreaktion?

Kontakt