PSYKOTERAPEUT

Grete Petersen psykoterapeut

GRETE PETERSEN

EMOTIONS - FOKUSERET TERAPI

Hvorfor terapi?

Det græske ord” Therapeuin” betyder at støtte og hjælpe til balance. I psykoterapi handler det om at støtte dig i den proces det er, at genfinde din balance i livet. Du behøver ikke at vide, hvad du vil tale om – ofte ved vi ikke, hvad det er, der gør at vi har det, som vi har det. Vi tager udgangspunkt i det, der fylder hos dig ”her og nu”.

Måske er du blevet mor/ far og har det svært med det. Du kan være overvældet over alt det nye, have dårlig samvittighed og være skamfuld over ikke at være rigtig glad for din baby og jeres nye liv. Måske udebliver en længe ventet graviditet eller måske har du afbrudt en graviditet og har det svært med den beslutning.  Læs mere om fødselsreaktioner   

Psykoterapi kan hjælpe dig i forbindelse med livssituationer, hvor du er særligt udfordret og reagerer med tristhed, stress, depression, angst, vrede, håbløshed, sorg, skamfuldhed mm. Psykoterapi kan hjælpe dig med at skabe afklaring og træffe svære valg.

Hvordan arbejder jeg?

Jeg tror på, at det er i relationen, vi mennesker bliver til, og hvor forandring er mulig. Jeg anser det som min allervigtigste opgave at møde dig åbent og nærværende, så du kan føle dig tryg og have tillid til at jeg er der for dig i dit personlige arbejde.

Jeg arbejder fænomenologisk. Det betyder at det, der fylder lige nu og her for dig, er udgangspunktet, for det vi taler om og undersøger.

Min terapiform tager sit afsæt i den emotions-fokuserede terapi og jeg inddrager tilknytningsteori, neuroaffektiv udviklingspsykologi, eksistentiel terapi samt inspiration fra relationel biologisk traumebehandling (stress og traumer). Du kan læse mere om mit terapeutiske ståsted herunder, og du er velkommen til at kontakte mig for yderligere information.

Skam er forkerthed – oplevelsen af forkerthed starter, når man føler sig forkert mødt.. Lars Sørensen, psykolog

Stress og traumer

Tilknytningens betydning?

Emotions-Fokuseret Terapi