PSYKOTERAPEUT

Grete Petersen psykoterapeut

GRETE PETERSEN

EMOTIONS - FOKUSERET TERAPI

Statens Institut for Folkesundhed, 2012

Om efterfødselsreaktioner

Det er for mange en lykkelig begivenhed at blive forældre. Det medfører samtidigt også mange ændringer i ens liv på godt og ondt. En efterfødselsreaktion er en fællesbetegnelse for en række forskellige reaktioner, der kan opleves som forstyrrende for kommende eller nybagte forældre.
Efterfødselsreaktioner er den hyppigste komplikation til graviditet og fødsel, og mindst hver 10. nybagte mor og ca. hver 12. nybagte far vil opleve at få en efterfødselsreaktion af større eller mindre omfang. Den kan starte enten i graviditeten eller i løbet af det første års tid efter fødslen. En efterfødselsreaktion kan udvikle sig til en egentlig fødselsdepression.

Der kan være mange forskellige symptomer på efterfødselsreaktioner, blandt andet tristhed, magtesløshed, tomhed, angst, indeklemt aggressivitet, ensomhed og skyldfølelse. En efterfødselsreaktion kan også vise sig fysisk med f.eks. spiseproblemer, søvnproblemer eller uro i kroppen. Man kan også have tanker om at skade barnet og være bange for at være alene med barnet. Næsten alle nybagte forældre oplever at have problemer med træthed og manglende overskud, fordi barnet er vågent om natten. Hvis man oplever at have nogle af de ovenstående symptomer i mere end ca. to uger, er det vigtigt at være
opmærksom på at opsøge sin læge, jordemoder eller sundhedsplejerske.
En efterfødselsreaktion har ofte flere årsager, og man ved endnu ikke helt, hvorfor den opstår. Der er større risiko for at få en efterfødselsreaktion, hvis man har oplevet stressende livsbegivenheder, en kompliceret graviditet eller fødsel, tidligere depressive perioder eller, hvis et eller flere familiemedlemmer har haft en depression.

Der kan være konsekvenser af at have en efterfødselsreaktion. Ofte kan det være vanskeligere at amme sit barn, hvis man har en efterfødselsreaktion, ligesom det kan forsinke barnets udvikling, da mange deprimerede mødre og fædre ikke i tilstrækkelig grad har overskud til at stimulere barnet. Så det er derfor vigtigt at tage symptomer på efterfødselsreaktion alvorligt og søge hjælp ved egen læge, jordemoder eller sundhedsplejerske – både for forældrene men også for barnet.
Efterfødselsreaktioner behandles forskelligt alt efter sværhedsgrad. De fleste kan behandles med samtaleterapi, mens andre anbefales medicinsk behandling. Man kan godt få medicin mod efterfødselsreaktioner, der ikke skader barnet, hvis man ammer.

<< Tilbage